side-area-logo

Suojakaistat ja -vyöhykkeet

Pientareen, suojakaistan ja suojavyöhykkeen tarkoitus on vähentää maa-aineksen eroosiota vesistöön. Kun eroosio vähenee, vähenee myös uomien umpeenkasvu ja kunnossapitotarve. Pientareella ja suojakaistalla vähennetään myös ravinteiden ja torjunta-aineiden kulkeutumista vesistöihin, ja monet linnut, niittyjen kasvit ja hyönteiset viihtyvät niillä.