side-area-logo

Suojavyöhyke

Suojavyöhyke on viljelemätön, pysyvän kasvillisuuden peittämä, keskimäärin vähintään 15 metriä leveä alue pellon ja vesistön tai valtaojan välissä. Leveytensä takia suojavyöhyke on pientareita ja suojakaistoja tehokkaampi estämään ravinteiden huuhtoutumista.

Hyvät käytännöt suojavyöhykkeiden muodostamiseen vesistöjen varsille Itämeren alueella – Käsikirja

Tässä lyhennelmässä tiivistetään tärkeimmät seikat, jotka on hyvä ottaa huomioon muodostettaessa suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille. Lyhennelmä pohjautuu laajempaan englanninkieliseen raporttiin “Good practices for forest buffers to improve surface water quality in