side-area-logo

Suojakaista

Suojakaista on 3 – 10 metriä leveä monivuotisen nurmi-, heinä- tai niittykasvillisuuden peittämä kaista peltolohkon ja vesistön välissä. Suojakaistavelvoite kuuluu ympäristökorvauksen sitoutumisehtoihin.

TEHO-hankkeen raportteja, osa 1

Raportti käsittelee jaettua typpilannoitusta ja toisessa osassa käsitellään pientareiden ja suojakaistojen vaikutusta peltolohkolta saatavaan taloudelliseen tulokseen. Kolmannessa osassa esitetään tuloksia kokeilusta, jossa pyrittiin vähentämään kipsin avulla fosforin huuhtoutumista pellolta. Neljäs

Pientareiden ja suojakaistojen vaikutukset viljelyn taloudelliseen tulokseen ja työnmenekkiin

TEHO-hankkeessa laskettiin pientareiden, monimuotoisuuspientareiden ja suojakaistojen taloudelliset vaikutukset. Tulosten mukaan ne ovat peruslohkon tuottavin osa peltoviljelyn taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Kevään 2010 tuottajahinnoilla ja tuotantopanosten hintatasolla suurestakaan sadosta ei millään peltoviljelykasvilla