side-area-logo

Pellon ojitus

Onnistuneen peltoviljelyn edellytyksenä on maan riittävä kuivatus. Liika vesi johdetaan pellolta pois joko salaojituksen tai avo-ojien kautta. Tasaisille peltolohkoille ojitustavaksi voi sopia säätösalaojitus