side-area-logo

Säätösalaojitus

Säätösalaojituksessa vesi padotaan salaojastoon, jolloin pellon kosteutta pystytään säätämään kasvuolosuhteiden optimoimiseksi. Säätösalaojitus sopii tasaisille peltolohkoille.

Peltosalaojitus

Tehokkaan viljelyn edellytyksenä on hyvin toimiva kuivatus. Suuri osa Suomen peltojen salaojituksista on yli 40 vuotta vanhoja ja täydennys- ja uusintaojitustarve on monin paikoin huomattava. Salaojitus on pitkäaikainen investointi, joten

Säätösalaojitus

Peltojen kuivatus on Suomessa lähes kaikkialla välttämätöntä, jotta viljely on ylipäätään mahdollista. Suuret sademäärät suhteessa haihduntaan syksyisin ja lumen sulaminen keväällä johtavat suuriin valumiin. Ilman kuivatusta tasainen maasto ja huonosti