side-area-logo

Vedenlaadun seuranta

 

Jatkuvatoimisilla vedenlaadun mittareilla saadaan reaaliaikaista tietoa siitä, miten kiintoaineen ja ravinteiden määrät valumavedessä vaihtelevat. Tulosten perusteella voidaan arvioida erilaisten kuormitusta vähentävien toimien tai vaikkapa yksittäisen sadetapahtuman vaikutuksia veden laatuun.