Tämän oppaan tarkoituksena on tuottaa ajantasaista tietoa Suomessa käytettävistä palkokasveista sekä niiden merkityksestä ja käsittelyohjeista. Opas on tarkoitettu avuksi erityisesti elintarvikeketjun kehittäjille ja yrityksille, mutta toivottavasti siitä on myös konkreettista

Tiedostoon on yhdistetty tuloksia kuudesta härkäpavun aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Havaintokokeet toteutettiin Lapinjärvellä ja Espoossa vuosina 2010-2012. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010 2011 ja 2012, 22 sivua) Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Harkapavun-aluskasvikokeet-2010_2012.pdf