Återvunnen gödsel erbjuds och utvecklas för många användningsändamål, som gödsling, jordförbättring och kalkning. Återvunnen gödsel kan delas in i tre olika grupper: organiska gödselmedel, oorganis-ka gödselmedel, samt kalkningsmedel och organiska