side-area-logo

Luonto kukoistaa ojapellon tilalla

Maakunta: Uusimaa
Julkaisija: VILKKU-hanke 2020

Tuusulalainen Martti Vaittinen on luonut kotitilalleen elinympäristöjä, missä viihtyvät lukuisat kasvi- ja eläinlajit. Laskeutusaltaat ja suojavyöhykkeet parantavat vesistöjen tilaa. Tilan pellot rajautuvat Vuohikkaanojaan, joka laskee Rusutjärvestä Tuusulanjärveen. Vuohikkaanojaa ja viljelysten läpi kulkevaa valtaojaa reunustavien suojavyöhykkeiden yhteispinta-ala on 2,2 hehtaaria, mikä on paljon tilan kokoon suhteutettuna. Vyöhykeleveys on keskimäärin 15, paikoin jopa 30 metriä. Ympäristönsuojelu oli pääsyy vyöhykkeiden perustamiseen vuosituhannen vaihteessa. ”Tämä vesistö on ollut minulle tärkeä lapsesta saakka, kalamies kun olen”, Vaittinen lausahtaa puron rannassa helmikuussa 2020.

Lue lisää >>

Ryökkään tila tehostaa ympäristötoimia yhteistyöllä

Maakunta: Varsinais-Suomi
Julkaisija: TEHO-hanke 2013

Lietolainen Ryökkään tila on panostanut ympäristönhoitoon kokonaisvaltaisesti. Uunituoretta kosteikkoa ympäröivät lampaiden laiduntamat rinneniityt ja peltojen alaosien suojavyöhykkeet. Ne muodostavat yhdessä tehokkaan monimuotoisuus- ja vesiensuojelupaketin. Tähän on tarvittu paitsi kiinnostusta omaa ympäristöä kohtaan myös aimo annos yhteistyötä. Mikko Ryökkään mielestä yhteistyö naapureiden kanssa on paitsi antoisaa myös taloudellisesti kannattavaa.

Lue lisää (PDF) >>

Rauhalan tilalla käytetään suojavyöhykeheinää possujen virikkeenä

Maakunta: Satakunta
Julkaisija: TEHO-hanke 2012

Minna ja Arto Mikolan Oripäässä sijaitsevan Rauhalan tilan sikalassa on tarjoiltu heinää eläinten virikkeeksi jo usean vuoden ajan. Yleissuunnitelman suositusten mukaisesti puroon rajoittuvan peltolohkon reunaan perustettiin vuonna 2011 suojavyöhyke, jonka korjuusato käytetään nyt hyödyksi virikkeenä. Mikolat ovat tyytyväisiä siihen, että lohkon muoto ja viljeltävyys parani. Kaupan päälle tuli vesiensuojeluhyöty. Tilan rutiinit eivät muuttuneet, koska heinäsatoa on korjattu pieniltä metsän reunalohkoilta aiemminkin.

Lue lisää (PDF) >>