side-area-logo

Maatilan ympäristökäsikirja

Maatilan ympäristökäsikirja-osioon on koottu tietoa erilaisista maataloutta koskevista ympäristöteemoista sekä ehdotuksia käytännön toimista, joita tiloilla voi toteuttaa niin maan kasvukunnon parantamisesta perinnebiotooppien hoitoon.

Insektisidiruiskutusten vaikutuksista peltoympäristön pölyttäjiin : Pienpöly-hanke

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa pureuduimme yhteen tunnistettuun pölyttäjäkantojen vähenemisen syyhyn: kemiallisiin kasvinsuojeluaineisiin. Hankkeemme tavoitteena oli tutkia lambda-syhalotriini –nimisen insektisidin (tuhohyönteisten torjuntaan käytetty kasvinsuojeluaine) jäämiä tarhamehiläisen keräämässä siitepölyssä ja läheisessä vesistössä. Ruiskutukset

Työtä luonnon parissa – Maatilan ympäristönhoito ja ekologinen infrastruktuuri

Raporttiin on koottu Maatilan ympäristönhoito ja luonnonsuojelu -koulutuskokonaisuuden keskeisiä aihealueita kahteen osaan. Maatilan ympäristönhoito -osassa käydään läpi hankkeen koulutuspäivien teemakokonaisuudet, hankkeessa tehdyt kartoitukset ja käytännön ohjeistukset. Loppuosaan on koottu tietopaketti

Ekosysteemipalvelut maatiloilla

Ekosysteemipalvelut maatiloilla -opas havainnollistaa, mitä ekosysteemipalvelut käytännössä ovat ja miten ne hyödyttävät viljelijöitä. Viljelijä voi toimillaan vaikuttaa joko kielteisesti tai myönteisesti ekosysteemipalveluihin. Luonnon monimuotoisuus on perusta ekosysteemipalveluille ja viljelyn yksipuolisuus

Maatilaluonnon monimuotoisuus : pientareilta pelloille, kedoilta kosteikkoihin

Maatiloilla luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisesta hyötyy niin viljelijä kuin ympäröivä luontokin. Jokaiselta tilalta löytyy joitakin luonnonhoitokohteita, joiden hoidosta voi olla viljelyn kannalta taloudellistakin hyötyä. Monimuotoisuuden säilyttäminen maatalousmaisemassa ja peltomaassa on kestävän

JÄRKI-ISKU 13: Luonnonhoitoa

Ruuan tuotanto ja luonnon toimiva monimuotoisuus mahtuvat mainiosti samaan maisemaan. Kestävä ruuan tuotanto suorastaan edellyttää toimivia ekosysteemejä. Niiden romahdus uhkaa, mikäli monimuotoisuus kuihtuu. Lisätietoja: https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2019/07/jarki_isku_13_luonnonhoito.pdf

Maatilan ympäristökäsikirja

Maatilan ympäristökäsikirjaan on koottu tietoa erilaisista maataloutta koskevista ympäristöteemoista sekä ehdotuksia käytännön toimista, joita tiloilla voi toteuttaa. Käsikirja on tarkoitettu viljelijöiden, alan neuvojien ja muiden maatalouden ympäristöasioista kiinnostuneiden käyttöön. Lisätietoja: