side-area-logo

Maan kasvukunto

Maan kasvukunnolla on suora vaikutus tilan talouteen ja ympäristöön. Hyvärakenteisessa maassa kasvi tuottaa hyvän sadon ja käyttää ravinteita tehokkaasti hyväkseen, jolloin ravinnehuuhtoumat vesistöihin vähenevät.