side-area-logo

Kosteikot ja uomat

Ojauoman riittävä mitoitus ja muotoilu on tärkeää, jotta valumavedet saadaan ohjattua hallitusti pois peltoalueilta. Huuhtoutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää voidaan vähentää erilaisilla vesirakenteilla, kuten kosteikoilla.