side-area-logo

Kalkitusaineet

Kalkitusaineet vähentävät maan happamuutta. Tuotteen lähtömineraalista johtuen ne voivat sisältää myös magnesiumia ja muita kasvinravinteita. Rakennekalkin neutralointikyky on perinteistä kalkkia parempi. Rakennekalkki soveltuu erityisesti savimaille, mutta se ei sovellu luomutuotantoon.

Artikkelit

Maanparannus- ja kalkitusaineet

Maanparannusaineita käytetään kasvinviljelyssä parantamaan maan viljelyominaisuuksia. Niiden avulla voidaan myös vähentää maaperästä aiheutuvia vesistö- ja ilmastopäästöjä sekä tallettaa hiiltä maaperään. Maanparannusaineiden teho perustuu ensisijaisesti muuhun kuin ravinteisiin, mutta ne voivat