side-area-logo

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Varautuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kuiviin kausiin ja rankkasateisiin edellyttää hyvää peltomaan rakennetta. Hyvärakenteinen maa sitoo vettä ja toisaalta liika vesi poistuu maaprofiilin läpi riittävän nopeasti.

Kierrätyslannoitevalmisteiden ilmastopäästöt : tapaus Demotehdas

Demotehdas-hankkeen tavoitteena oli rakentaa tuotantomittakaavan demonstraatiolaitos orgaanisten biomassojen käsittelyyn ja tuotteistamiseen. Tässä raportissa tarkastellaan demonstraatiolaitoksen kokonaisvaltaista ympäristökestävyyttä elinkaariotteella ilmastovaikutukseen keskittyen. Lisätietoja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-969-9

Viljely muuttuvassa ilmastossa – miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti

Maatalous tulee kohtaamaan merkittäviä muutoksia ilmastonmuutoksen myötä. Tarve maatalouden sopeuttamiselle on suuri ja toimiin tulee ryhtyä viivyttelemättä. Suomelle muuttuva ilmasto voi olla myös mahdollisuus. Ilmaston lämmetessä kasvukausi pitenee ja lämpösumma

Veden varastointi peltoon

Kastelulla saadaan sadonlisäystä, mutta toimenpide on kallis ja vaatii hyvän vesilähteen. Usein on kustannustehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää parantaa pellon vedenpidätyskykyä, minkä seurauksena sadanta voidaan hyödyntää paremmin ja myös eroosio ja ravinnehuuhtoumat

JÄRKI-ISKU 5: Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen edetessä kasvukauden ulkopuilinen sääkausi tulee eniten muuttumaan.  Leutojen talvien lomaan saattaa tulla rankkoja pakkastalvia. Se on vähintään haasteellista ainakin syyskylvöisille lajeille. Lisätietoja: https://www.bsag.fi/wp-content/uploads/2019/07/jarki_isku_5_ilmastonmuutos-1.pdf

Säätösalaojitus

Peltojen kuivatus on Suomessa lähes kaikkialla välttämätöntä, jotta viljely on ylipäätään mahdollista. Suuret sademäärät suhteessa haihduntaan syksyisin ja lumen sulaminen keväällä johtavat suuriin valumiin. Ilman kuivatusta tasainen maasto ja huonosti