side-area-logo

Fosforilannoitus

Fosfori on keskeinen ravinne kasvien energiataloudelle. Peltomaassa on paljon fosforia, mutta suurin osa fosforista on sitoutunut maahan kasveille käyttökelvottomaan muotoon. Fosforilannoitus perustuu ympäristötukeen sitoutuneilla tiloilta peltolohkolta otettuihin maanäytteiden viljavuusanalyyseihin.

Kasvinravinteet avomaanvihannesten tuotannossa : Tuloksia Resurssitehokas vihannestuotanto -hankkeesta v. 2016‒2018

Ravinteiden riittävä saatavuus on välttämätöntä vihannesten hyvän kasvun ja sadon laadun kannalta. Tähän raporttiin on koottu perustietoa pää-, sivu- ja hivenravinteiden merkityksestä vihannesviljelyssä. Lisäksi esitellään erilaisia lannoitusmenetelmiä, jotka ovat tulleet

Vihannesten ja mansikan tasapainoinen fosfori- ja typpilannoitus

Puutarhatuotanto avomaalla on hyvin intensiivinen maankäytön muoto. Suurin osa puutarhakasvien ravinnetarpeesta täytetään väkilannoitteilla. Lannoituksen suunnittelu pohjautuu osittain tutkimustuloksiin, osittain vuosien mittaan kertyneeseen kokemustietoon. Suunnittelun perustana on maasta tehty viljavuustutkimus. Avomaan