Tiedostoon on yhdistetty tuloksia kuudesta härkäpavun aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Havaintokokeet toteutettiin Lapinjärvellä ja Espoossa vuosina 2010-2012. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010 2011 ja 2012, 22 sivua) Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Harkapavun-aluskasvikokeet-2010_2012.pdf