Luonnon eläimet, kasvit ja mikrobit toimivat monimuotoisena kokonaisuutena, missä myös viljellään ja tuotetaan ruokaa. Maatalous on avainasemassa, kun monimuotoisuudesta pidetään huolta. Järkevästi toimiva maatila tuottaa lisää hyvinvointia ihmisille, kasveille, ötököille,

Kierrätysmaatalouden tavoite on tehostaa kierrätystä maatilan sisällä, mutta myös tilojen välillä. Ravinteet siirtyvät lannasta tai lannoitteesta peltoon, sieltä kasviin ja pellolla kasvatetun rehun kautta takaisin eläintilalle. Tilojen yhteistyö tiivistäisi kierrätystä.

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8D3EC85A-D1F7-4798-B18E-0CEA7DA71C40%7D/72883

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB6ADDEB5-5261-46CB-A195-703510A3B714%7D/72886

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0A8D41D3-FD84-4A0F-8F14-77FD23E05FF6%7D/72885

Havaintokokeessa selvitettiin englannin raiheinän soveltuvuutta kevätviljan aluskasviksi. Raiheinä kylvettiin aluskasviksi suojaamaan pellon pintaa syksyn sateilta, keräämään liukoisia typpeä maasta sadonkorjuun jälkeen ja lisäämään orgaanista ainesta maahan. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B4DA29C4E-8361-4E48-92A6-AA6FD6F2F332%7D/72889

Havaintokokeessa jankkuroitiin kaksivuotinen viherlannoitusnurmi. Tavoitteena oli poistaa maan tiivistymät sekä kasvattaa ruokamultakerrosta. Kokeessa havainnoitiin jankkuroinnin vaikutusta maan rakenteeseen, nurmen kasvuun sekä pintamaan vedenjohtavuuteen. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B21C71BFC-BB52-4B08-9C69-253D5FAB2B60%7D/72867

Kokeessa kokeillaan erilaisia sokerijuurikkaan viljelyyn sopivia viljelykiertoja vertaamalla monivuotisen apilanurmen sekä saneerauskasvien vaikutusta an-keroiseen, juurikkaan satoon ja laatuun sekä lannoitustarpeeseen. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BDA215A2E-D59D-4DBC-9E8A-6DCADAD6A605%7D/99601

Kokeessa selvitettiin italian ja englannin raiheinän eroja ohran aluskasvina. Molemmat raiheinät kylvettiin samalla lohkolle keväällä kylvön yhteydessä. Italian raiheinä on normaalisti Suomessa yksivuotinen ja englannin raiheinä taas monivuotinen. Italian raiheinä

Havaintokokeessa kylvettiin yksivuotinen aluskasviseos kevätvehnän aluskasviksi. Kokeessa havain-noitiin aluskasvin vaikutuksia liukoisen typen määrään maassa sadonkorjuun jälkeen. Tavoitteena oli myös suojata pellon pintaa syksyn sateilta ja lisätä orgaanista ainesta peltoon. Lisätietoja: