Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8AF08DA6-148C-4010-8145-A7794E3E3870%7D/72871

Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BAA98DFF3-2946-46D8-8EB8-832106690E6F%7D/72870

Havaintokokeessa seurataan kevätvehnän aluskasvin vaikutusta maan kasvukuntoon, pääkasvin sadon määrään ja laatuun sekä maan liukoisen typen pitoisuuteen. Kokeessa kevätvehnälle kylvetään 1- vuotinen aluskasviseos. Osa lohkosta jätetään syksyllä muokkaamatta. Tavoitteena on

TEHO-hankkeessa laskettiin pientareiden, monimuotoisuuspientareiden ja suojakaistojen taloudelliset vaikutukset. Tulosten mukaan ne ovat peruslohkon tuottavin osa peltoviljelyn taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Kevään 2010 tuottajahinnoilla ja tuotantopanosten hintatasolla suurestakaan sadosta ei millään peltoviljelykasvilla

Peltolohkojen kasvukuntoa voi analysoida erilaisilla ilmakuvilla. Väärävärikuva mittaa vihreän ja punaisen valon lisäksi lähi-infrapunasäteilyä, jota tavallinen värikuva ei rekisteröi. Lähi-infrapunasäteilyn määrä kertoo muun muassa pellolla olevasta lehtivihreän määrästä paremmin kuin

Tiedostoon on yhdistetty tuloksia kuudesta härkäpavun aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Havaintokokeet toteutettiin Lapinjärvellä ja Espoossa vuosina 2010-2012. Julkaisija Uudenmaan ELY-keskuksen Ravinnehuuhtoumien hallinta -hanke (2010 2011 ja 2012, 22 sivua) Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Harkapavun-aluskasvikokeet-2010_2012.pdf

Havaintokokeessa seurattiin biohiilen (puuhiili) levitystä ja sen vaikutusta rypsin satoon ja ravinteiden huuhtoutumiseen. Kokeessa levitetään ja muokataan biohiiltä maahan noin 10 tn hehtaarille. Biohiilen odotetaan parantavan muun muassa maan vesitaloutta,

Tiedostoon on yhdistetty tuloksia samalla peltolohkolla Vihdissä vuosina 2010, 2011 ja 2012 tehdyistä aluskasvikokeista. Kokeissa testattiin italianraiheinää ja valkoapila-italianraiheinäseosta kevätvehnän aluskasvina sekä italian- ja italianraiheinää ohran aluskasvilla. Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Aluskasvikokeet-samalla-peltolohkolla-Vihdissa-2010_2012.pdf

Tiedostoon on yhdistetty tuloksia rapsin aluskasveja koskevista havaintokokeista. Havaintokokeet toteutettiin Vantaalla 2010 (italianraiheinällä ja valkoapilalla) ja Raaseporissa 2012 (italianraiheinällä). Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Rapsin-aluskasvikokeet-2010_2012.pdf

Tiedostoon on yhdistety tuloksia neljästä kevätvehnän aluskasveja koskevasta havaintokokeesta. Havaintokokeet toteutettiin Myrskylässä, Mäntsälässä, Porvoossa ja Mustiossa vuosina 2010 ja 2012. Aluskasvit olivat valkoapila, italianraiheinä, valkoapila-italianraiheinäseos ja englanninraiheinä. Lisätietoja: https://www.vilkkuhanke.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Kevatvehnan-aluskasvikokeet-2010_2012.pdf